Οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Καθηγητής Ιωάννης Μελισσάς για την θεραπεία της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη είναι:
 • Ο γαστρικός δακτύλιος
 • Η επιμήκης γαστρεκτομή
 • Η πτύχωση του στομάχου
 • Η γαστρική παράκαμψη
 • Η χολοπαγκρεατική εκτροπή
Όλες οι επεμβάσεις, γίνονται λαπαροσκοπικά.
University of Crete University of Crete
University of CreteUniversity of Crete
University of Crete University of Crete

Διδακτικό Έργο

I. Διδακτική δραστηριότητα
 • Εκπαίδευση Δ, Ε, Στετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. :1978 - 1981
 • Εκπαίδευση Γ, Δ, Ε, Στετών φοιτητών του Witwatersrand University. :1981 - 31.6.1988
 • Εκπαίδευση ειδικευόμενων Χειρουργών του Baragwanath Hospital. :1981 - 31.6.1988
 • Εκπαίδευση φοιτητών και Ιατρών στα νοσήματα του οισοφάγου, Esophageal Clinic, Baragwanath Hospital. :1982 - 31.6. 1988
 • Εκπαίδευση Γ, Δ, Ε, ΣΤ ετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης : 1988 - σήμερα
 • Εκπαίδευση ειδικευόμενων Χειρουργών στο Πε.Πα.Γ.Ν.Η. : 9/1989 - σήμερα
II. Υπεύθυνος Μαθημάτων στο Παν/μιο Κρήτης
 • Υπεύθυνος των υποχρεωτικών μαθημάτων
  • Χειρουργικής Προπαιδευτικής και : 1989 – 1999
  • Χειρουργικής Ι (φοιτητές του ζυγό ΑΜ) : 1992 - 1999
 • Υπεύθυνος του υποχρεωτικού μαθήματος της Χειρουργικής Α (φοιτητές με ζυγό ΑΜ) : 1999- 2008
 • Υπεύθυνος του υποχρεωτικού μαθήματος της Χειρουργικής Γ (φοιτητές με ζυγό ΑΜ) : 1999 - 2003
 • Υπεύθυνος του κατ' επιλογήν μαθήματος «Μεταμοσχεύσεις» : 1990 - 2000
 • Υπεύθυνος του κατ' επιλογήν μαθήματος «Χειρουργικά Μεταβολικά Νοσήματα » : 2000 – σήμερα
 • Υπεύθυνος του υποχρεωτικού μαθήματος «Κλινική Άσκηση» : 2008 – σήμερα
ΙΙΙ. Μετεκπαιδευτικά προγράμματα
 • Οργάνωση μετεκπαιδευτικού προγράμματος των Χειρουργικών Κλινικών του Νοσοκομείου Baragwanath τα έτη 1983, 1984 1985.
 • Yπεύθυνος οργάνωσης των μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας τα έτη 1992,1993,1994,1995.
 • Υπεύθυνος βιβλιογραφικών συναντήσεων Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας τα έτη 1996,1997,1998,1999,2000.
 • 1996- 2001 Μedical Internship Program Ελληνο-Αμερικανών Φοιτητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Η.Π.Α στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • 2008-σήμερα Οργάνωση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
 • 2008-σήμερα Οργάνωση Μαθημάτων για τους ειδικευόμενους Ιατρούς στην Γενική Χειρουργική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.