Οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Καθηγητής Ιωάννης Μελισσάς για την θεραπεία της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη είναι:
  • Ο γαστρικός δακτύλιος
  • Η επιμήκης γαστρεκτομή
  • Η πτύχωση του στομάχου
  • Η γαστρική παράκαμψη
  • Η χολοπαγκρεατική εκτροπή
Όλες οι επεμβάσεις, γίνονται λαπαροσκοπικά.
University of Crete University of Crete
University of CreteUniversity of Crete
University of Crete University of Crete

Πτύχωση Στομάχου

Είναι μια νέα χειρουργική μέθοδος απώλειας βάρους που μοιάζει με την επιμήκη γαστρεκτομή. Η διαφορά είναι ότι δεν αφαιρείται τμήμα του στομάχου αλλά πτυχώνεται προς το εσωτερικό του στομαχιού ώστε να περιορίζεται η ο όγκος του και η χωρητικότητά του σε τροφή.

Η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν γίνεται τομή στο στομάχι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιπλοκή της διαφυγής γαστρικού περιεχομένου στην περιτοναική κοιλότητα.

Η απώλεια βάρους είναι ικανοποιητική και φτάνει στο 50% περίπου του πλεονάζοντος βάρους, αλλά είναι μικρότερη αυτής που παρατηρείται μετά από την επιμήκη γαστρεκτομή.

Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά και διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Μετεγχειρητικά συνήθως η νοσηλεία είναι 1 η 2 ημέρες. Η νέα αυτή επέμβαση χρησιμοποιείται για θεραπεία αρρώστων με νοσογόνο παχυσαρκία τα τελευταία 2 χρόνια. Γνωρίζουμε δηλαδή μόνο τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματά της. Δεν υπάρχει εμπειρία και γνώση για τις συνέπειες της επέμβασης αυτής μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πχ μετά από μία πενταετία μετεγχειρητικά.