Οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Καθηγητής Ιωάννης Μελισσάς για την θεραπεία της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη είναι:
 • Ο γαστρικός δακτύλιος
 • Η επιμήκης γαστρεκτομή
 • Η πτύχωση του στομάχου
 • Η γαστρική παράκαμψη
 • Η χολοπαγκρεατική εκτροπή
Όλες οι επεμβάσεις, γίνονται λαπαροσκοπικά.
University of Crete University of Crete
University of CreteUniversity of Crete
University of Crete University of Crete

Εταιρείες

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

 1. Surgical Research Society of S.A.
 2. Vascular Society of S.A.
 3. Association of Surgeons of S.A.
 4. Trauma Society of S.A.
 5. European Society for Clinical Investigation.
 6. Medical Association of S.A.
 7. European Society for Surgical Research.
 8. European Association for Cancer Education.
 9. International Society of Surgery.
 10. Mediterranean Medical Society.
 11. American College of Angiology.
 12. American Association for the Advancement of Science.
 13. International Society for Diseases of the Esophagus.
 14. Surgical Infection Society (Europe).
 15. The International Federation for the Surgery of Obesity. (President Elect).
 16. European Association for the Surgery of Obesity.
 17. Fellow of the American College of Surgeons.
 18. American Society for Bariatric Surgery
 19. International Society of Surgeons.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

 1. Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία.
 2. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
 3. Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία.
 4. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 5. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής.
 6. Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία.
 7. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικών Εφαρμογών Laser.
 8. Ελληνική Εταιρεία Παθήσεων Οισοφάγου.
 9. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
 10. Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία.
 11. Ελληνική Εταιρεία Τραύματος.
 12. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας. (Ιδρυτής και Πρόεδρος 1998-2005).
 13. Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας.